หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
นที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-10-11 13:09:08


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล  ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา ของหลักสูตรฯ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำวิชาการกับภาคทฤษฎี มาสู่ภาคปฏิบัติและให้เกิดความเชี่ยวชาญ ณ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.