หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีน้องๆ จาก คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้สัมภาษณ์ถึงการเปิดหลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีน้องๆ จาก คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้สัมภาษณ์ถึงการเปิดหลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-10-11 13:19:02วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ได้มีน้องๆ จาก คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้สัมภาษณ์ถึงการเปิดหลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  โดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ อาคาร ๓๗ ห้องประชุมใหญ่ เวลา ๑๐.๐๐ น.