หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 21 กันยายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดประชุมจัดทำคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
วันที่ 21 กันยายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดประชุมจัดทำคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-10-12 15:31:13

วันที่ 21 กันยายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดประชุมจัดทำคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองบริหารฯ  และทีมผู้บริหารหลักสูตรฯ รวมถึง ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  ณ อาคาร 37 ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัย ชั้น 2 .