หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกตั้งประธานสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกตั้งประธานสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-09-28 08:44:10สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกตั้งประธานสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ผลการเลือกตั้งทีมพี่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ ทีมเบอร์ 1