หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:16:41

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา รุ่น ๐๒ ในการขึ้นสอบการค้นคว้าอิสระ ณ อาคาร ๒๘ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.