หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:20:17

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เชิญอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ สาขาวิชา MBF ๕๒๗๖ การจัดการธุรกิจฟุตบอลอาชีพ  เป็นอาจารย์ผู้สอนให้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรฯ ณ อาคารสมาคมชาวชัยนาท ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.