หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อ.รติรัตน์ ณ สงขลา อ.ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้รับรางวัล Second Best Paper
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อ.รติรัตน์ ณ สงขลา อ.ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้รับรางวัล Second Best Paper

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-15 08:57:11

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อ.รติรัตน์ ณ สงขลา อ.ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้รับรางวัล Second Best Paper จากผลงานวิจัยเรื่อง RELATIONSHIP OF MARKETING ACTIVITIES AND SUSTAINABLE COFFEE PRODUCT OF COMMUNITY ENTERPRISES IN RANONG PROVINCE ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISW2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา