หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ACE International conference
ACE International conference

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-19 16:22:51

ACE International Conference
INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON ECONOMY & MANAGEMENT INNOVATIONS 

on 27-28 March 2018 in Budapest, Hungary

link : 
https://www.conferace.com/kopiya-ace-2017สารบัญ.pdf

download proceeding 
Click