หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วม ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วม ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:12:53

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วม ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕