หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:21:29

บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนน ในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 และ 4

ในวิชา การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดำเนินการสอนโดย รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต