หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 10 พฤศิจายน 2561 อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ในการประกวดการออกแบบ Info graphic ณ ห้องประชุมวิทยานวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37
วันที่ 10 พฤศิจายน 2561 อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ในการประกวดการออกแบบ Info graphic ณ ห้องประชุมวิทยานวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 15:43:51

วันที่ 10 พฤศิจายน 2561 อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ในการประกวดการออกแบบ Info graphic ณ ห้องประชุมวิทยานวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37