หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 15:24:42

วันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ ๘๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา