หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เอกัตศึกษากับ รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์
เอกัตศึกษากับ รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-21 12:55:01

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์ บรรยายในรายวิชาเอกัตศึกษาในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
----------------------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://dps.cim.ssru.ac.th/