หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ช่วงเช้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and Classic"
ช่วงเช้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and Classic"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-08 22:27:12

ช่วงเช้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผ.ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and Classic" โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แก้วิกฤต พลิกโอกาส การศึกษาไทย" จากนั้นเป็นการปาฐกถา โดย Prof.Dr.Gui Lohmann จาก Griffith University เรื่อง "Future of Global Higher Education"  โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561