หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการตำรวจฯศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กับ รายวิชาระบบพรรคการเมืองโดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และ พันตำรวจเอกสุริยะ ป
ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการตำรวจฯศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กับ รายวิชาระบบพรรคการเมืองโดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และ พันตำรวจเอกสุริยะ ป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:24:28


ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการตำรวจฯศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กับ รายวิชาระบบพรรคการเมืองโดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และ พันตำรวจเอกสุริยะ ประภายสาธกมาบรรยาแก่นักศึกษา ณ ห้อง 4743 และ ห้อง 4741 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา