หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-23 15:32:29

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัย นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร