หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 11:52:48ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ