หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดรับสมัคร โครงการตำรวจ คึกคัก
เปิดรับสมัคร โครงการตำรวจ คึกคัก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:26:23บรรยากาศการเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

(ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ จังหวัดภูเก็ต 

เต็มไปด้วยความคึกคัก และมีผู้สนใจมายื่นสมัครมากมาย


----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557