หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > วิธีเฝ้าระวังอาการป่วย COVID-19
วิธีเฝ้าระวังอาการป่วย COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-03-21 14:15:20

การสังเกตอาการป่วย COVID-19

1. วัดอุณภูมิร่างกายตนเองทุกวัน หากมีอุณภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพบแพทย์ทันที

2. ติดตามอาการ และบันทึกเป็นประจำทุกวัน หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว สูญเสียการได้กลิ่น

การปฏิบัติตัวของผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง COVID-19

1. อยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย

2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง

3. เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน

4. เมื่อไอ จาม ให้ใช้ทิชชูปิดปาก ปิดจมูกถึงคางทุกครั้ง หากไม่มีทิชชูให้ใช้ต้นแขนด้านใน

5. การทิ้งหน้ากากอนามัย หรือทิชชู ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%

6. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ

8. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

9. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงซักฟอก และน้ำธรรมดา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนอุณภูมิ 70 – 90 องศาเซลซียส

10. ทำความสะอาดบริเวณที่พัก ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% เช่น ไฮเตอร์ หรือคลอร็อกซ์ (ใช้อัตราส่วน 1:100)

การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมกับผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง

1. ผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง

2. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรือของใช้อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดา

3. หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกชุดอาหาร และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4. ทำความสะอาดบริเวณที่พักด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% เช่น ไฮเตอร์ / คลอร็อกซ์ (ใช้อัตราส่วน 1:100) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาดใหญ่

5. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และควรนอนแยกกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ

6. หลีกเลี่ยงของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ

7. เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร

8. สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง 14 วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการครั้งสุดท้าย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : http://www1.siphhospital.com/th/news/article2/share/145/covid-19