หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 11:57:26เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบ ไม่ใส่ใจ

บุหรี่ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ นำทีมโดย ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ 

และทีมงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องของบุหรี่ กิจกรรมคลินิกฟุตบอล วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ภัยร้ายของบุหรี่ และส่งเสริม ให้ หัน

มาทำกิจกรรม เล่นกีฬา เพื่อห่างไกลจาก บุหรี่และยาเสพติด