หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมนำเสนอผลงานวิจัยณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมนำเสนอผลงานวิจัยณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-29 15:25:14วันที่ 28 มีนาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี