หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 05
อาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 05

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-27 13:27:59เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ชยนนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 05  ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษามาสอดแทรกเข้าไปเพิ่มด้วย