หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-30 09:41:41อาจาารย์ธวัช พุ่มดารา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่21" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย