หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผศ.ดร.วิจิตรา รับรางวัลเว็บไซต์อาจารย์ฯ ยอดเยี่ยม
ผศ.ดร.วิจิตรา รับรางวัลเว็บไซต์อาจารย์ฯ ยอดเยี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 14:16:53
เมื่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ประจำตัว 
http://www.teacher.ssru.ac.th/wijittra_sr