หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานการประชุม
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นประธานการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 10:51:54วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม