หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชมรม CIM family ครั้งที่ 3
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชมรม CIM family ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-08 11:06:22วันที่ 7 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชมรม CIM family ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37