หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560
ว.นวัตกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-21 14:37:1719 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ