หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรมเข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้าน Innovation
คณบดี ว.นวัตกรรมเข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้าน Innovation

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-21 14:50:50วันที่18 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้านInnovationให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการและหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ ณ ห้อง2835 อาคารสมาคมชาวชัยนาท โดยให้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ อัจฉรา จันทร์ฉายมาเป็นวิทยากรบรรยายาในครั้งนี้