หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-06 10:46:32ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช