หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรมฯ นำทีมผู้บริหาร แสดงความยินดี กับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ นำทีมผู้บริหาร แสดงความยินดี กับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-05 11:42:54คณบดี ว.นวัตกรรมฯ นำทีมผู้บริหาร แสดงความยินดี กับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา