หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศสหกิจศึกษา
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-09 10:49:13อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศสหกิจศึกษา ฝึกงาน ที่ สปก.ก.เกษตร/กรมชลประทาน/สนง.เขตดุสิต และ สนง.เขตตลิ่งชัน ซึ่งได้รับคำชมเชยจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน