หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > DBD มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจสปา นวดสุขภาพ และ ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2017
DBD มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจสปา นวดสุขภาพ และ ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2017

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-29 15:21:08

พิธีมอบรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017 แก่ธุรกิจสปา นวด และดูแลผู้สูงอายุ


วันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบวุฒิบัตรรับรองมาตราฐานคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมยกระดับมาตราฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตราฐานคุณภาพ ภายใต้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

  Brochure :  Brochure.pdf

  Directory : Directory.pdf

  คู่มือพัฒนาธุรกิจ 

        คู่มือพัฒนาธุรกิจสปา.pdf

        คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ.pdf

        คู่มือพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ.pdf


ผลการมอบรางวัลครั้งนี้

 ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพ 5 อันดับแรก (Best Practice)

       Best Practice.pdf

 ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป (DBD Wellness Service Awad)

       DBD Wellness Service Award.pdf 

 ธุรกิจสปาที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 

       ธุรกิจสปาที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน.pdf

 ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 

       ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน.pdf

 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 

        ธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน.pdf