หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-30 21:06:58
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์