หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรม ม.สวนสุนันทา รับทุนการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพฯจากสมาคมฯ
คณบดี ว.นวัตกรรม ม.สวนสุนันทา รับทุนการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพฯจากสมาคมฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-26 16:18:39วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Cometogether ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯมอบทุนการศึกษา จำนวน 2,975,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ และทีมงาน เป็นผู้แทนรับทุนการศึกษา