หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่น ๐๔ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่น ๐๔ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-06 14:37:25วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่น ๐๔ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ กับ ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ