หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมหารือกับ ทีมงาน e-sports เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมหารือกับ ทีมงาน e-sports เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-15 15:03:53วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้จัดประชุมหารือกับ ทีมงาน e-sports นำโดย นายกสมาคม e-sports แห่งประเทศไทย นายสันติ โหลทอง ทีมงาน Garena และทีมงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บางกรวย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ