หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมงาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562”
ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมงาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-01 13:14:35วันที่ 25 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย และ ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมงาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทางและขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณปี 2563