หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว.นวัตกรรม เป็นประธาน ให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลเกี่ยวกับการสอบค้นคว้าอิสระ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว.นวัตกรรม เป็นประธาน ให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลเกี่ยวกับการสอบค้นคว้าอิสระ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-09 13:57:28วันที่ 2 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น 02 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอบต่างๆ ณ อาคารสมาคมชาวชัยนาท ชั้น 3 เวลา 18.00 - 21.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ ดร.ณัทกิจพัทน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากร