หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-26 16:19:06หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา