หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมร่วมกับ ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมร่วมกับ ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-08 10:30:55วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้จัดประชุมหารือจาก ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง และปรับปรุงหลักสูตรฯ