หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประธานหลักสูตร สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประธานหลักสูตร สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 11:41:52วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยฯ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และผู้บริหารรวมถึงคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ