หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดสอบสัมภาษณ์ รอบตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดสอบสัมภาษณ์ รอบตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 12:07:20วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รอบตกค้าง โดยจะเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้