หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-06 14:54:32วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว