หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-17 15:54:30วันที่ 5 เมษายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 12.00 - 15.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นประธานเปิดงาน และเข้าร่วมโดยคณาจารย์ในวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ