หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุม ปรึกษา แนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง และปรับปรุงหลักสูตรฯ
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุม ปรึกษา แนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง และปรับปรุงหลักสูตรฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 12:23:06วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้จัดประชุมหารือจาก ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง และปรับปรุงหลักสูตรฯ