หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 11:55:45วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้จัดประชุมหารือจาก ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง