หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดการอบรมโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดการอบรมโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-28 14:28:46วันที่ 28 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดการอบรมโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้อง 2835 อาคาร 28