หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม คลินิก ฟุตบอล ในโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม คลินิก ฟุตบอล ในโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-28 14:28:28วันที่ 28 มีนาคม 2561 ช่วงบ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม คลินิก ฟุตบอล ในโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา