หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 16:09:20

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา