หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-09 10:54:08
อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษากับสถานประกอบการต่างๆซึ่งการเข้านิเทศดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากทุกๆ สถานประกอบการ